La Competicion Essor : un sens fauta per Albuga. Cinc partidas, cinc victòrias, de que credar ufanosament... Albuga!
Article | Somari